23

Betonski div je novi simbol: Dominira, a tek nikao 12. sprat VIDEO

U Sarajevu niče verovatno jedan od budućih nezaobilaznih faktora gradskog skylinea - Sarajevo Tower.

Aktuelno

Fokus