Kakva su vaša iskustva i mišljenja o pravosuđu u Srbiji

Pozivamo vas, da na bazi vašeg iskustva, podelite sa nama vaše viđenje u kom pravcu bi reforma pravosuđa u Srbiji trebalo da se razvija. Odgovorima na pitanja u ovom upitniku doprinećete predstojećim reformama u pravosuđu u Republici Srbiji.


reforma-pravosudja

3. Pitanje

Da li smatrate da je ženama, osobama sa invaliditetom i/ili pripadnicima manjina teže da rešavaju svoje pravne probleme u Srbiji? Ako je odgovor potvrdan, molimo Vas da objasnite zašto smatrate da je tako i navedete konkretne razloge.

7. Pitanje

Da li ste imali direktno iskustvo sa nekim sudskim postupkom Srbiji u prethodnih deset godina? Ako jeste, objasnite ukratko prirodu postupka sa kojim ste imali iskustvo (npr. parnica, krivični postupak, upravni sporovi), kao i u kom svojstvu (npr. stranka u postupku, svedok, sudija porotnik). Takođe, molimo Vas da date opštu ocenu pravičnosti i efikasnosti sudskog postupka. Nije potrebno otkriti nikakve lične informacije, međutim, svaka otkrivena informacija te vrste biće strogo poverljiva.

strana 1 od 2 idi na stranu