8

Bihać, Lika, Crna Gora i Beograd, a onda – ceo svet

Momak rođen u Bihaću, veći deo dečačkih dana proveo živeći u Lici u Hrvatskoj, nakon čega jedan deo provodi u Crnoj Gori, da bi se konačno nastanio u Beogradu.

Ostalo

Svi intervjui