0

Kako žive ljudi na selu?

Prema statističkim podacima, oko pet posto srpskih porodica preživljava zahvaljujući pomoći rođaka sa sela. Istraživali smo kako žive i koliki su troškovi onih